KOMBİNE ESTETİK

Kombine Operasyonun Avantajları

Aynı anda birkaç estetik girişimin birden yapıldığı operasyonlarda yani “Kombine
Ameliyatlar”da, hasta için bazı avantajlar vardır.

  • Tek bir anestezi ile, tüm girişimler aynı operasyonda yapılır.
  • Hasta kan tahlili, anestezi ve hastane kalışı gibi giderleri bir sefer ödeyeceği için tüm işlemler için maddi anlamda daha düşük bir rakam ödemiş olur.
  • Hasta tüm işlemleri ayrı ayrı olmak isterse, her seferinde ayrı iyileşme dönemleri
    yaşar. Bu nedenle ayrı ameliyatlar çok daha uzun bir nekahat dönemine ve iş günü
    kaybına yol açar. Kombine operasyonlar ise hastaya çok sayıda işlem için daha kısa
    bir iyileşme süresi sağlar. Böylece sosyal hayata dönüş de daha hızlı olur.

Önemli Detaylar

Her konuda olduğu gibi kombine operasyon konusunda da oldukça önem arz eden
detaylar vardır. Unutmamak gerekir ki, her hasta kombine operasyonlar için uygun
olmayabilir. Hastanın talep ettiği tüm işlemler, kendisine fayda sağlamayabilir.
Hastanın psikolojisi (her ne kadar pozitif bir değişim de olsa) bu tür değişimlere
adapte olamayabilir. Ayrıca daha uzun sürecek bir ameliyata anestezi açısından
uygun olmayabilir.

Bu nedenle operasyon planlaması yapılırken hasta-hekim ilişkisi son derece
önemlidir. Kombine operasyonlar ancak hekimlerin uygun gördüğü hastalara
uygulanır.